ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน
  ประเภท  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ
  กรุณาระบุหมายเลขบัญชีออมทรัพย์