ตัวชี้วัด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดสงป. (24 ตัว)

ระดับความก้าวหน้าจำนวน(ตัวชี้วัด)
100%
80-99%
50-79%
30-49%
0-30%

ยุทธศาสตร์ (3 ตัว)

ระดับความก้าวหน้าจำนวน(ตัวชี้วัด)
100%
80-99%
50-79%
30-49%
0-30%

PA (5 ตัว)

ระดับความก้าวหน้าจำนวน(ตัวชี้วัด)
100%
80-99%
50-79%
30-49%
0-30%

ม.44 (19 ตัว)

ระดับความก้าวหน้าจำนวน(ตัวชี้วัด)
100%
80-99%
50-79%
30-49%
0-30%

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ